Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí một số cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng

0
344

(TTXVN- HPĐT)- Sáng 15-5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 khai mạc Phiên họp thứ 10.

[Golden Goose Superstar Femme Soldes caption id=”Golden Goose Homme Solde attachment_869″ align=”Golden Goose Running Pas Cher alignnone” width=”300″] Phiên họp thứ 10 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14. Ảnh: Golden Goose V-star Femme Soldes quochoi.vn[/caption]

Chiều 15-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng. Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng dự phiên làm việc có các đồng chí:  Lê Văn Thành,  Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Thành ủy,  Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố;  Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; lãnh đạo các ngành Kế hoạch- Đầu tư, Tài chính…
Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng  nêu rõ: nhằm tạo điều kiện, tăng tính đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng, Chính phủ nhận thấy cần ban hành Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng. Bộ đã lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan và thành phố Hải Phòng để trình Chính phủ xem xét cho ý kiến. Theo đó,  Kết luận số 72 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32  của Bộ Chính trị khoá 9 “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã xác định phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế, để xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao; là trọng điểm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục – đào tạo, y tế và khoa học – công nghệ của vùng duyên hải Bắc bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc và hành lang kinh tế Việt Nam – Trung Quốc; hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá trước năm 2020. Bởi vậy, dự thảo nghị định tập trung vào nội dung huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển và cơ chế tài chính, ngân sách để trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 nội dung: về mức dư nợ vay của ngân sách thành phố Hải Phòng và về bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu so với dự toán và thưởng vượt dự toán thu. Theo đó, về mức dư nợ vay, tại điểm b khoản 6 Điều 7 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định: “Đối với các địa phương có số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp lớn hơn chi thường xuyên của ngân sách địa phương không vượt quá 30% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp”. Như vậy, theo quy định này, mức dư nợ vay của ngân sách thành phố Hải Phòng không vượt quá 30% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhu cầu vốn đầu tư phát triển của thành phố trong thời gian tới là rất lớn nên mức khống chế 30% này gây khó khăn trong công tác huy động vốn, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển theo định hướng của Đảng đối với thành phố, chưa phát huy được hết tiềm năng, lợi thế của địa phương. Do vậy, Chính phủ đề nghị cho phép nâng mức dư nợ vay của ngân sách thành phố thêm 10%, cụ thể dự thảo Nghị định quy định: “Mức dư nợ vay của ngân sách thành phố không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách nhà nước hằng năm được Quốc hội quyết định”.Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách cơ bản tán thành đề nghị của Chính phủ vì thực tế cho thấy, thành phố Hải Phòng có nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng rất lớn trong khi việc hỗ trợ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho địa phương còn hạn chế. Vì vậy, việc nâng mức dư nợ vay như Chính phủ trình sẽ góp phần giúp thành phố có thêm cơ hội và điều kiện trong việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, đồng thời, mức dư nợ vay 40% cho ngân sách thành phố Hải Phòng tương đồng với mức dư nợ vay của thành phố Đà Nẵng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.
Đối với việc bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu so với dự toán và thưởng vượt dự toán thu, để bảo đảm hỗ trợ thêm nguồn vốn đầu tư phát triển, đồng thời khuyến khích địa phương trong công tác hành thu, Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và năm 2015 đều quy định ngân sách trung ương sẽ bổ sung có mục tiêu cho các địa phương từ một phần số tăng thu so với dự toán đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100%. Trên thực tế, việc quy định này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép áp dụng đối với thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Do vậy, Điều 6 Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định: “Ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho thành phố Hải Phòng 70% số tăng thu so với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và các khoản thu ngân sách trung ương được hưởng 100%; nhưng không vượt quá số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện năm trước”.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, phần đông ý kiến trong Thường trực Ủy ban tán thành quy định trên đối với thành phố Hải Phòng và cho rằng tỷ lệ hỗ trợ này là hợp lý và phù hợp với mặt bằng hỗ trợ đối với một số địa phương đã được áp dụng cơ chế đặc thù như thành phố Đà Nẵng.
Phát biểu tại phiên làm việc, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng nêu rõ: kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố từ năm 2010 đến nay phát triển rất mạnh mẽ  nhưng vẫn chưa thực sự phát huy hết  tiềm năng của thành phố cảng biển do nguồn lực còn hạn chế. Năm 2016, số thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 62.000 tỷ đồng, nhưng số thu thuế XNK nộp về trung ương, số thu nội địa đạt 17.000 tỷ đồng cũng điều tiết một phần về trung ương, trong khi chi thường xuyên khoảng 10.000 tỷ đồng, chỉ còn lại vài nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Như vậy,  nguồn lực để lại cho địa phương còn rất ít trong khi sản lượng hàng hóa qua cảng tăng nhanh, tạo áp lực rất lớn đến hạ tầng giao thông. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, NQ 32, Kết luận 72 của Bộ Chính trị xác định xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố động lực phát triển KTXH của cả vùng, cửa chính ra biển của miền Bắc. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định, nếu Nghị định  được ban hành sẽ tạo động lực mới cho thành phố Hải Phòng phát triển và chắc chắn phát triển mạnh mẽ hơn, từ đó thành phố sẽ đóng góp cho ngân sách trung ương nhiều hơn.
Các ý kiến tại phiên họp tán thành các nội  dung trong dự thảo nghị định, đồng thời đánh giá: Hải Phòng hiện là trung tâm, động lực phát triển kinh tế của cả vùng. Việc xây dựng cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với Hải Phòng là phù hợp, nhất là trong giai đoạn hiện nay và có nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Hải Phòng có vai trò liên kết vùng rất lớn. Những năm gần đây, quyết tâm chính trị của Hải Phòng trong xây dựng và phát triển rất cao, qua đó cho thấy sự cần thiết ban hành nghị định. Cơ chế, chính sách đặc thù sẽ thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế – xã hội, tạo điều kiện cho  thành phố phát huy tối đa các nguồn lực, lợi thế, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức cạnh tranh cao, là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu, khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của Hải Phòng và đồng tình, nhất trí cao với tờ trình của Chính phủ.
Kết luận phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng, tạo điều kiện để thành phố “đột phá” trong phát triển kinh tế- xã hội; nhất trí cho phép thành phố huy động vốn đầu tư ở mức không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và trong mức bội chi ngân sách nhà nước hằng năm do Quốc hội quyết định. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý hằng năm ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho thành phố Hải Phòng 70% số tăng thu so với dự toán thu được giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương và các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% nhưng không vượt quá số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện năm trước. Phó chủ tịch Quốc hội lưu ý thêm: “Vấn đề đặc thù ở đây rất có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho các trục kinh tế lớn và theo nghị quyết của Bộ Chính trị, không tràn lan”.
Trước đó tại phiên khai mạc buổi sáng, phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 tiến hành trong ba ngày (15 đến 17-5) để xem xét hoàn tất các công việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba của Quốc hội khóa 14; quyết định về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ ba và cho ý kiến về các nội dung sẽ trình bày tại Kỳ họp thứ ba.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: việc tiếp thu, chỉnh lý (lần 3) dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; cho ý kiến (lần 2) về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và quyết toán ngân sách nhà nước 2015.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Golden Goose Ball Star Pas Cher CHXNCN Việt Nam và nước CHDCND Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào; việc phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước CHXNCN Việt Nam và nước CHDCND Lào.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017; báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội; Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành Tiểu dự án để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 cho ý kiến về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.
Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng.
Tiếp theo, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017.
Về triển khai nghị quyết của Quốc hội và thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2017, Phó chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, Chính phủ cần lưu ý tình hình triển khai một số nhiệm vụ, dự án quan trọng còn chậm như: đường cao tốc Bắc -Nam; dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn chưa có hồ sơ để trình lên Quốc hội. Việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư công trung hạn còn chậm và có thể ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ của năm 2017.
Thực hiện chương trình làm việc của phiên họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, chiều 15-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét mội số nội dung về công tác nhân sự.
Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 38, khoản 6, Điều 54, Luật tổ chức Quốc hội, Điều 39 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở ý kiến nhất trí của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tờ trình của Ban công tác đại biểu, đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu của ông Võ Kim Cự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết, nhất trí về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự, đại biểu Quốc hội khóa 14 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 15-5-2017 vì bị thi hành kỷ luật và đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe.
Cũng trong phiên họp này, căn cứ quy định tại Điều 74, Hiến pháp nước Golden Goose V-star 2 Femme Soldes CHXHCN Việt Nam; Điều 38, Điều 54, Luật Tổ chức Quốc hội, Điều 35 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở xem xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội khóa 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết, nhất trí về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thiện Nhân từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh.
Trên cơ sở xem xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của ông Đinh La Thăng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết, nhất trí về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng từ Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.